یک پزشک سوییسی اعلام کرد راننده آلمانی در وضعیت نباتی قرار دارد.