بارش شدید باران که از چهارشنبه شب گذشته در رامسر آغاز شده بود، روز پنجشنبه باعث آبگرفتی معابر شد و تردد خودروها را مختل کرد.