عکسی که سحر دولتشاهی در اینستاگرام منتشر کرده است.