یک شرکت معتبر فعال در زمینه واردات و صادرات مواد غذایی در استان اصفهان در عناوین شغلی زیر از افراد توانمند دعوت به همکاری می نماید.