پوست چرب را می توان با ترکیب کدوتنبل و سرکه سیب از بین برد.S