منصور یزدی زاده، مدیرعامل ذوب آهن اصفهان گفت:دی ماه سال گذشته کوره بلند ذوب آهن پس از پنج سال توقف، وارد مدار تولید شد. اولویت‌ اصلی ذوب آهن این است که تولید را با راه اندازی کوره بلند شماره یک در سال ۱۴۰۰ افزایش دهد.پس از راه اندازی این کوره، وزارت صمت قول تامین مواد اولیه آن را به شرکت داد و در حال حاضر تلاش داریم با پیگیری‌های مستمر، این قول را عملیاتی کنیم.برنامه ذوب آهن برای سال ۱۴۰۰ در حوزه چدن رسیدن به تولید عدد سه میلیون تن در سال است.S