یک متخصص بیماری‌های عفونی گفت: به دستگاه تست‌ اکسیژن خون اعتماد نکنید؛ ریه بسیاری از بیماران با وجود اکسیژن خون ۹۷ درصد نیز درگیر کرونا شده است.