تصاویری که از شروع تمرینات پرسپولیس خبر می‌دهند/عکس