[ad_1]

آمار عملکرد ۹ ماهه واحدهای مورد بررسی حاکی از تولید ۸۴۷.۳ هزار تن انواع شیشه جام ساده و مشجر است.

به گزارش شاتا، بر اساس آمار ارائه شده از سوی دفتر آمار و فرآوری داده‌های معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، واحد های تولید کننده شیشه جام(تخت) در دوره ۹ ماهه ابتدایی پارسال ۸۶۷.۴ هزار تن عملکرد ثبت کردند.

همچنین در دوره هشت ماهه نیز تولید شیشه جام به رقم ۷۳۹.۲ هزار تن رسیده بود. این در حالی است که تولید هشت ماهه شیشه جام سال گذشته(۱۳۹۸) رقم ۷۶۸.۸ هزار تن بود.

گفتنی است که هم اکنون ظرفیت تولید شیشه جام در کشور به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن رسیده که یک‌میلیون و ۵۰۰ هزار تن تولید واقعی است.

رشد ۳۵ درصدی تولید شیشه جام

آمارهای عملکرد تولید شیشه جام گویای ثبت رقم یک میلیون و ۶۳۰ هزار تن در سال ۹۸ است و نسبت به رقم یک میلیون و ۶۲۹ هزار تن عملکرد سال ۹۷ تفاوت معناداری نداشت.

سال ۹۳ حدود یک میلیون و ۲۲۱ هزار تن شیشه جام تولید شد و تا پایان سال ۹۸ نزدیک به ۳۵ درصد رشد در این بخش بدست آمده است.

پیش‌بینی افزایش بازدهی در سال جهش تولید

استان‌های قزوین، یزد و مرکزی به ترتیب بیشترین سهم از ظرفیت یک میلیون و ۷۰۰ هزار تنی شیشه جام را به خود اختصاص داده اند و پیش بینی شده در سال جهش تولید( ۱۳۹۹) تولید ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۸ داشته باشد.

[ad_2]

S