در فیلم زیر خط تولید ماسک N95 در چین را مشاهده می‌کنید.