همدلی و همگرایی که بین اعضای شرکت سرو ، طی سال هایی که در مجموعه سرو مشغول به فعالیت بودم یکی از دلایل عمده موفقیت شرکت نفت و گاز سرو بوده است.