روزی که استقلال در ۱۵ دقیقه کار پرسپولیس را تمام کرد/عکس