سطح کیفی و کمی استانداردهای خودرو باید بیشتر شود

رییس سازمان ملی استاندارد گفت : باید تعداد استاندارد ها در حوزه خودرو بیشتر شده و با استاندارد های سطح اروپا منطبق شود.

به گزارش شاتا نیره پیروز بخت در مراسم نمادین تحویل ۲۰۰ دستگاه خودروی باری و کشنده افزود : در وهله اول استاندارد های ۵۲ گانه حوزه خودرو بازنگری و با استاندارد های اروپا انطباق پیدا کرد و به چند فاز تقسیم شد.

وی افزود : در سالهای اخیر روزهای پر فراز و نشیبی به ویژه در بحث خودرو داشته ایم و مسیر طولانی را از سال ۸۲ برای تولید خودرو ی استاندارد طی کردیم و حوزه خودرو به عنوان مجموعه مرتبط با حوزه ایمنی مردم مد نظر قرار گرفت.

پیروز بخت ادامه داد : طی این سالها تا شروع دهه ۹۰ تعداد استانداردهایی که باید خودرو سازان می گذراندند به ۵۵ رسید که سه مورد مرتبط با سازمان محیط زیست ، یک مورد وزارت نفت و ۵۱ مورد به سازمان ملی استاندارد مربوط بود که اکنون یک مورد وزارت نفت نیز به سازمان ملی استاندارد واگذار شده است .

وی با اشاره به جلسات شورای سیاستگذاری خودرو تصریح کرد : طی این جلسات به این نتیجه رسیدیم که باید احترام ویژه ای برای خواست مردم قائل شویم و به سمت تولید خودروی با کیفیت تر برویم.

پیروز بخت یاد آور شد : طبق تفاهمات صورت گرفته با وزارت صنعت ، معدن و تجارت و بر اساس مقررات سازمان ملی استاندارد با شروع مهلت استاندارد اجباری هزار کالا و خدمت ، فرصتی برای انطباق با استاندارد ها به شرکتها می دهیم .

وی تاکید کرد : همه کالاها و خدمات و حتی آموزش کارکنان باید استانداردهای لازم را داشته باشد.

خبرنگار : منصوره قنبری

اخبار مرتبطS