هشتمین آزمون استخدامی دستگاه‌های اجرایی کشور امروز و فردا، یازدهم و دوازدهم دی ماه برگزار می‌شود و ۵۶۲هزار و ۶۷۶داوطلب در ۱۸۹شهر و ۲۷۳۰حوزه با یکدیگر رقابت می‌کنند تا ۳۸هزار و ۱۸۴صندلی را در ۲۴۰شغل در ۸۱دستگاه اجرایی از آن خود کنند. در این میان،شمار زیادی از داوطلبین برای جذب در آموزش و پرورش ثبت نام کرده بودند که در نهایت ۲۷هزار و ۳۰۰معلم جدید از میان پذیرفته شدگان، گزینش و پس از طی دوره‌های دانشگاه فرهنگیان وارد مدارس خواهند شد.