رئیس جمهور آمریکا با انتشار پیامی در توییتر خود از برگزاری تظاهرات علیه نتیجه انتخابات آمریکا در روز ۶ژانویه خبر داد.