زلزله ای نسبتاً شدید به بزرگی ۵.۱ ریشتر دقایقی قبل کرمان را تکان داد.S