اقتصاد آنلاین – سولماز محمدی: آنچه در زیر می‌آید قیمت یخچال فریزرهای دوقلو امرسان موجود در سطح بازار است؛