سخنگوی وزارت امور خارجه از خروج دو برند «کره‌ای» از بازار ایران بر اثر تحریم‌های آمریکا انتقاد کرد.