صاحبان سهام عدالتی که قصد فروش بخشی از سهام خود را دارند از روز  ۶ خردادماه می‌توانند با مراجعه به بانکی که حساب دریافت سود سهام عدالت در آن دارند، ‌برای فروش سی درصد سهام عدالت خود اقدام کنند. (منبع)S