وزیر کشور گفت: وزارت کشور آماده برگزاری انتخابات با شکوه ۲۸ خردادماه است.