بر اساس گزارش اعلام شده از سوی معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد جواز تاسیس صادره در شش ماهه اول امسال رشد ۴۷ درصدی را ثبت نموده است.

به گزارش شاتا، در این بازه زمانی تعداد ۱۸ هزار ۷۶۶ جواز تاسیس در بخش های مختلف صنعتی کشور صادر شده است.

بنابراین گزارش تعداد پروانه های بهره برداری صادره با ۳ هزار و ۵۵ مورد نسبت به ۶ ماهه اول سال گذشته، رشد ۱٫۴ درصدی داشته است.

همچنین در این مدت تعداد پروانه های اکتشاف با ۴۷۲ افزایش ۸ درصدی را در این بخش ثبت نموده است.

طبق اعلام معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد گواهی کشف در حوزه معدن با ۲۴۲ مورد رشد ۱٫۳ درصدی را ثبت نموده است.

در ۶ ماه نخست سال ۹۹ و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه های بهره برداری حوزه معدن با ۳۰۹ مورد رشد ۷٫۷ درصدی داشته است.

در این گزارش میزان افزایش تعداد پروانه های صنفی صادره با ۲۸۷ هزار و ۱۰۱ مورد رشد ۵۸٫۷ درصدی را نشان می دهد.

در نیمه اول امسال تعداد گواهی امضای الکترونیکی با ۱۱۴ هزار و ۹۰۵ مورد افزایش ۵۴ درصدی داشته است.

براساس گزارش معاونت طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت تعداد نماد اعتماد الکترونیکی صادره با ۱۶ هزار و ۲۶۵ مورد رشد ۱۹۴٫۷ درصدی را ثبت نموده است.

در بازه زمانی شش ماهه اول سال ۹۹ در مقایسه با مدت مشابه سال قبل تعداد پروانه های فنی و مهندسی رشد ۱٫۳ داشته و تعداد پروانه های بهره برداری نرم افزاری افزایش ۲۷٫۳ درصدی را نشان می‌دهد.

این گزارش حاکیست تعداد پروانه های پژوهش مرکز پژوهش های صنعتی و معدنی رشد ۲۰۰ و تعداد پروانه‌های و توسعه افزایش ۱۲ درصدی داشته اند.S