قیمت آپارتمان های ۵۵ تا ۷۵ متری پایتخت / جدول نرخ ها