رییس کمیسیون اقتصادی مجلس از تشکیل نشستی با وزارتخانه‌های اقتصاد و راه شهرسازی به منظور تنظیم قیمت اجاره بهاء و ساخت و ساز مسکن در شهر‌ها و کلان شهر‌ها خبر داد.